Make your own free website on Tripod.com

.

Get my banner code or create a flash banner
contatore visite website clocks

 

BME 3103

Pengajaran dan Pembelajaran

Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

CONTOH

Laman web Pembelajaran

BAHASA MELAYU

 

 

TARIKH

 

 

BAHASA MELAYU TAHUN 4 CERDIK

 

 

LAMAN PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

LAMAN INDUK

 

 

 

PENGUMUMAN

 

1.  Bengkel menjawab soalan bahasa Melayu UPSR 2009 akan diadakan pada 1 Novenber 2008.

 

 2. Semua murid yang telah mengikuti lawatan sambil belajar ke Teratak Za’aba dikehendaki menyerahkan laporan lawatan kepada saya sebelum hari Jumaat, 19 Oktober 2008.

 

 

Sebab-sebab pemanduan berhemah di jalan raya berdasarkan ‘Syair Keselamatan Jalan Raya’ tersebut:

 

1. Pemandu berlu memandu secara berhemah agar selamat jiwa.

2. Pemandu berlu memandu secara berhemah agar selamat harta benda (kereta) dan harta awam lain (tidak berlaku kemalangan yang melibatkan pelanggaran harta awam)

3. Mengelak kedukaan dan kesedihan diri dan ahli keluarga akibat kemalangan yang dihadapi.

4. Memupuk nilai-nilai murni seperti berhati-hati dan sabar ketika memandu di jalan raya.

 

 

 

 

 

Arahan kepada murid:

 

1.   Sila duduk dalam kumpulan masing-masing.

2.   Sila gunakan power point untuk membuat catatan anda.

 

 

 

 

 

HUBUNGI SAYA:

Email: hanifisme@gmail.com

h/p: 012-7696997